Vodoopskrba i odvodnja
 
PRIJE NEGO NASTAVITE DALJE, OBRATITE POZORNOST NA OVE PODATKE I RAZMISLIMO SVI ZAJEDNO ŠTO MOŽEMO ČINITI "OD ODMAH" DA SPASIMO I SAČUVAMO NAŠE BOGATSVO PITKE VODE!
 
EUROPSKA POVELJA O VODI
(usvojena od EK još davne 1968. godine)
.
1. Bez vode nema života. Ona je dragocjeno dobro, prijeko potrebno u svakoj ljudskoj djelatnosti.
2. Slatkovodni resursi vode nisu neiscrpni.
3. Mijenjati kvalitetu vode znači ugrožavati život čovjeka i ostalih živih bića koja od vode zavise.
4. Kvaliteta vode mora se čuvati do nivoa prilagođenog njenom korištenju koji predviđa i zadovoljava posebne zahtjeve zdravlja stanovništva.
5. Ako se voda poslije upotrebe vraća u prirodnu sredinu, to ne smije biti na štetu drugih korisnika, javnih ili individualnih.
6. Održavanje odgovarajućeg biljnog pokrivača, prvenstveno šumskog, od velike je važnosti za očuvanje vodenih resursa.
7. Vodeni resursi se moraju stalno kontrolirati.
8. Dobro upravljanje vodama mora se planirati i registrirati zakonom preko nadležnih institucija.
9. Zaštita voda traži značajan napor u znanstvenom istraživanju i u stvaranju specijalista za javno informiranje.
10. Voda je zajedničko nasljedstvo i njenu vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakoga da vodu racionalno koristi.
11. Upravljanje vodenim resursima mora se prije svega vršiti u sklopu sliva, a ne unutar upravnih i političkih granica.
12. Voda ne zna granice. To je jedan, zajednički izvor, koji traži međunarodnu suradnju.

Ovdje su navedeni zvanični podaci o količinama svježe pitke vode (u postocima) koja se na područjima nekih hrvatskih komunalnih vodovoda "izgubi" od vodocrpilišta do krajnjih potrošača tj. njihovih vodomjera.

Podaci kumulativno navode količine izgubljene zbog gubitaka u propalim i neodržavanim cjevovodima kao i onih nastalim nelegalnim priključivanjima (koja nadležne službe nisu u stanju detektirati).

Količinski, na godišnjoj razini, ispunila bi u potpunosti 800 velikih tankera!

Uz samu pitku svježu vodu, nepovratno izgubljenu, uračunajmo i utrošak električne energije za njeno crpljenje iz podzemnih vodotokova kao i troškove pripreme vode i transporta kroz vodovodne mreže.

     
 
VODOOPSKRBA

POTOPNE BUNARSKE ELEKTRIČNE PUMPE

NAJŠIRA PONUDA SERIJA I MODELA NA TRŽIŠTU
CJELOVITI PROGRAM ZA BUŠOTINE OD 2" DO 22"
(I HORIZONTALNU INSTALACIJU U SPREMNIKE)

RAZNOLIK IZBOR OPCIJA KONSTRUKCIJSKIH MATERIJALA
POKRIVANJE SVIH PODRUČJA PRIMJENAVoda za piće. Voda za čišćenje. Voda za rast. U prosjeku, ljudsko biće koristi dvije stotine litara vode dnevno. Bez vode, nema života. Naši proizvodi pridonose čistom okolišu i boljoj kvaliteti života.
ZDS je poznat po svojim vrlo učinkovitim i pouzdanim 4" potopnim pumpama i potopnim motorima.

4" POTOPNE BUNARSKE električne pumpe
- za zdence/bušotine promjera od 4" (cola) i veće
- za sve spremnike, tankove ili akumulacije > VERTIKALNA ili HORIZONTALNA UGRADNJA
3 x ... ZAŠTO JE ZDS PUMPA - NAJISPLATIVIJA PUMPA !
1. SVAKA naša pumpa ima tvornički ugrađenu zaštitu od rada na suho - i JEDINI smo na tržištu koji to imamo i pružamo > DRP tehnologija
2. za SVE naše pume dajemo garanciju 24 mjeseca s kluzulom "BEZ PITANJA" tj. za svaku uočenu neispravnost dostavit ćemo NOVU pumpu
3. pumpe iz naše serije "Plug&GO" dobavljaju i razvode vodu vašoj kući i domaćinstvu BEZ POTREBE ugradnje hidrofora/hidropacka


ITALTECNICA srl: ELEKTRONIČKI UPRAVLJAČKI UREĐAJI ZA MONOFAZNE I TROFAZNE ELEKTRIČNE PUMPE MANJIH SNAGA (KUĆANSTVA I DOMAĆINSTVA)


Posebna ponuda do 20.06.22.: -10% popusta na ITALTECNICA redovne cijene
- ulaz -


Pumpe za crpne stanice

Pumpe za vodovodne mreže

Pumpe za stanice za povišenje tlaka
Za podizanje, komprimiranje ili prijenos tekućina raznih vrsta gdje se posao ne može obaviti silom gravitacije ili postoje lokalni ili raspoređeni gubici naprezanja.
Za skupljanje i transport vode kao i za preradu tekućina pod niskim ili visokim tlakom i crpljenje iz dubokih bunara i spremnika.
Za osiguravanje stalnog tlaka za zadovoljavanje potreba za opskrbom vodom tijekom požara i izvanrednih situacija.
         
         

VIŠESTUPANJSKE CENTRIFUGALNE PUMPE ZA JAVNI SEKTOR

DAGSO ima cijelu liniju centrifugalnih crpki za javni sektor, nudeći razne mogućnosti tlačnih spojeva.

Dok su tip i primjena definirani načinom na koji radno koloprenosi energiju na tekućinu, ne može se poreći značajna svestranost ovih crpki.

Osim toga, izbirljivi smo oko toga koje materijale koristiti i kontroliramo svaku fazu proizvodnog procesa, što se pretvara u proizvod izvanredne kvalitete.

 

Pumpe za dizanje primarne vode

Za korištenje u najrazličitijim situacijama, za podizanje primarne vode s maksimalnom učinkovitošću.
       
 
 
ODVODNJA
 
Od drenaže graževinskih jama, obrade stambenih i industrijskih otpadnih voda do transporta i prijenosa pročišćene vode.