CENTRIFUGALNE PUMPE ZA VODU           
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
CAPRARI Rješenja: za INFRASTRUKTURU
U cestovnim i željezničkim podvožnjacima, podzemnim parkiralištima i podzemnim željeznicama potrebni su adekvatni i pouzdani strojevi ako se moraju čuvati ljudi i zaštititi okoliš. Neki od najvažnijih strojeva su potopne električne crpke, zajedno s drugim električnim pumpama koje ćete naći u našem katalogu.
     
SEKTORI KORIŠTENJA
Građevinski radovi
Zračne luke
Brane i drugi hidrotehnički objekti