CENTRIFUGALNE PUMPE ZA VODU           
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
POTOPNE BUNARSKE (4"÷22") VERTIKALNE OSOVINSKE POVRŠINSKE HORIZONTALNE POVRŠINSKE VERTIKALNE VISOKOTLAČNE TRAKTORSKE DRENAŽNE KANALIZACIJSKE LINIJA VELIKOG PROTOKA
CAPRARI Rješenja: za POSEBNE GRANE INDUSTRIJE
Znamo potrebe ovih tržišta dobro, zahvaljujući našem iskustvu i mnogim projektima koje smo realizirali u mnogim industrijama kao što su rudarstvo, nafta i plin, ribarstvo, metaloprerađivačka, pravljenje umjetnog snijega i tako dalje. Uz široki raspon pumpi, električnih pumpi i integriranih rješenja, Caprari može zadovoljiti mnoge potrebe koje proizlaze iz tih područja i odgovoriti s posebno pouzdanim prijedlozima.
   
SEKTORI KORIŠTENJA
Rudarstvo
Nafta i plin
Pomorstvo i nautika
Proizvodnja umjetnog snijega
Rekreacijski parkovi i fontane
Ribogojilišta