NA VRH
NA VRH
NA VRH
RC električne centrifugalne pumpe
Serija RC električnih pumpi su centrifugalne pumpe s normaliziranim prirubnicama na ulazima i izlazima, dostupne sa slobodnim krajem vratila, spajanjem pomoću fleksibilne spojke ili u izvedbi s prirubnički spojenim normaliziranim električnim motorom.
Ove su pumpe idealne za industrijske primjene, za pumpanje muljevite vode ili tekućine koja sadrži otopljene abrazivne materijale.

Otvoreno radno kolo s lopaticama ima velike praznine između lopatica, čime krute tvari prolaze bez dodira lopatica.
Kombiniraju znatne prednosti sustava RHS sa strožim zahtjevima koje postavljaju proizvođački i prerađivački sektor, za pročišćavanje vode i mnoga druga područja.

RC električne centrifugalne pumpe: sve prednosti RHS sustava za industrijsku upotrebu.

Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC216
RC216B
RC216A
o/min
2900
2900
P max pumpe (kW)
3
4
Q max (m3/h)
45
45
H max (m)
24
30
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
65/50
65/50
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
140-3
158-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
25 x 22
25 x 22Foto 3
Foto 4
Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC220
RC220B
RC220A
o/min
2900
2900
P max pumpe (kW)
5,5
7,5
Q max (m3/h)
50
50
H max (m)
36
46
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
65/50
65/50
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
175-2
196-2
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
40 x 30
40 x 30Foto 3
Foto 4
Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC320
RC320B
RC320A
RC320O
o/min
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
7,5
9
11
Q max (m3/h)
120
120
120
H max (m)
25
32
36
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
100/80
100/80
100/80
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
162-3
178-3
188-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
40 x 35
40 x 35
40 x 35


Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC325
RC325B
RC325A
RC325O
o/min
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
15
18,5
22
Q max (m3/h)
120
120
120
H max (m)
43
51
56
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
100/80
8100/80
100/80
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
216-3
230-3
246-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
30 x 15
30 x 15
30 x 15


Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC325L
RC325LB
RC325LA
o/min
1450
2900
P max pumpe (kW)
4
5,5
Q max (m3/h)
100
120
H max (m)
14
20
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
100/80
100/80
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
218-3
250-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
40 x 15
40 x 15


Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC425
RC425B
RC425A
RC425O
o/min
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
22
30
37
Q max (m3/h)
180
180
180
H max (m)
53
62
66
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
125/100
125/100
125/100
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
220-3
240-3
250-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
50 x 24
50 x 24
50 x 24Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC425L
RC425LB
RC425LA
o/min
1450
1450
P max pumpe (kW)
5,5
7,5
Q max (m3/h)
170
180
H max (m)
16
20
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
125/100
125/100
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
225-3
250-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
55 x 50
55 x 50


Centrifugalne pumpe s otvorenim radnim kolom
CENTRIFUGALNA PUMPA RC625
RC625B
RC625A
o/min
1450
1450
P max pumpe (kW)
9
15
Q max (m3/h)
300
350
H max (m)
15
17
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
200/150
200/150
Ø radno kolo (mm) / broj lopatica
230-3
250-3
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
73 x 50
75 x 50
FreeWebSubmission.com Search Engine Submission - AddMe