NA VRH
NA VRH
S serija pumpi

"S" 50Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza

50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (1.5")
S 40
S 45
S45-4
o/min
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
1,1
2,2
4
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
40 (1,5")
40 (1,5")
40 (1,5")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
20
14 x 19
12


50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (2")
S 50
S 65
S 60
S 63
S 68
(198)
S 68
o/min
2900
1450
2900
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
2,2
2,2
4
7,5
7,5
11
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
50 (2")
50 (2")
50 (2")
50 (2")
50 (2")
50 (2")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
25
25
17
22
25
25


50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (3")
S 85
S 80
S 91
S 63
S 68 (198)
o/min
2900
1450
2900
2900
2900
P max pumpe (kW)
2,2
2,2
4
7,5
7,5
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
80 (3")
80 (3")
80 (3")
80 (3")
80 (3")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
40
32
37
37
35


50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (4")
S 105
S 100
S 121
S 108 (210)
S 126
o/min
1450
2900
1450
2900
2900
P max pumpe (kW)
5,5
11
11
18,5
30
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
100 (4")
100 (4")
100 (4")
100 (4")
100 (4")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
45
37
45
35
42


50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (6")
S 150
S 170
S 161
S 180
o/min
1450
960
1450
1450
P max pumpe (kW)
11
11
18,5
30
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
150 (6")
150 (6")
150 (6")
150 (6")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
72 x 50
54
54
40


50 Hz samousisne centrifugalne pumpe od ljevanog željeza
PUMPA S (8")
S 201
S 201 (278)
S 220
S 240
S 230
o/min
1450
1450
960
1450
1450
P max pumpe (kW)
22
30
18,5
45
55
Ø ulaz/izlaz DM (mm-")
200 (8")
200 (8")
200 (8")
200 (8")
200 (8")
Slobodan prolaz čestica MAX veličina (mm)
57
57
76
54
72
FreeWebSubmission.com Search Engine Submission - AddMe